Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 23 март 2013 г.