Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по математика, 23 март 2013 г.