Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по общообразователна подготовка, 23 март 2013 г.
Правилните отговори са маркирани с цвят