Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 6 април 2013 г.
Вариант 10