Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по математика, 6 април 2013 г.
Изтеглен вариант: 3