Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по общообразователна подготовка, 6 април 2013 г.