Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по общотехническа подготовка, 6 април 2013 г.