Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 22 март 2014 г.