Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по математика, 22 март 2014 г.