Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по общообразователна подготовка, 22 март 2014 г.
Правилните отговори са маркирани с цвят