Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 5 април 2014 г.
Вариант 4