Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по математика, 5 април 2014 г.
Изтеглен вариант: 4