Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по общообразователна подготовка, 5 април 2014 г.