Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по общотехническа подготовка, 5 април 2014 г.