Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 21 март 2015 г.