Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 4 април 2015 г.
Вариант