Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 1 юли 2015 г.
Вариант 5