Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по математика, 3 юли 2015 г.
Вариант 3