Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по общообразователна подготовка, 8 юли 2015 г.