Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 26 март 2016 г.