Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по математика, 26 март 2016 г.