Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по общотехническа подготовка, 26 март 2016 г.
Правилните отговори са маркирани с цвят