Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 9 април 2016 г.
Вариант 2