Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по математика, 9 април 2016 г.
Изтеглен вариант: 2