Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по общотехническа подготовка, 9 април 2016 г.