Тракийски университет, Кандидатстудентски прием

Важни адреси и телефони

Ректорат - Студентски град, стая 201, тел.: 042/699 208; 673 021; 0882552256; 0889559989

Медицински факултет (МФ) - ул.Армейска 11, тел.: 042/664 407; 664 458; 664 333

Педагогически факултет (ПФ) - ул.Армейска 9, тел.: 042/613 762; 613 763; 613 766

Медицински колеж (МК) - ул.Армейска 9, тел.: 042/601 721