Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Телефони за кандидатстудентска информация:
 Стара Загора, ТрУ - Ректорат, Студентски град (042) 699208, (042) 699209,
 тел./факс (042) 673021
Ямбол, Факултет "Техника и технологии" (046) 669182, (046) 669149
 Мобилни телефони 0882552256,  0889559989