Тракийски университет, Кандидатстудентски прием

22.02.2017 г.

Необходима информация във връзка с изпитите:
График за провеждане на предварителните изпити
Къде ще държа предварителни изпити
График за провеждане на редовните изпити
Къде ще държа редовни изпити
Разпределение по изпитни зали, изтеглени варианти и теми, критерии за оценяване
Нощувка в базите на университета по време на изпитите
Карта на Стара Загора със сградите на Тракийски университет