Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 11 март 2017 г.