Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по математика, 11 март 2017 г.