Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по общотехническа подготовка, 11 март 2017 г.
Правилните отговори са маркирани с цвят