Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 25 март 2017 г.
Вариант 1