Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по математика, 25 март 2017 г.
Изтеглен вариант: 3