Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Тест по общообразователна подготовка, 25 март 2017 г.