Тракийски университет, Кандидатстудентски прием

25.06.2017 г.

Класирания - дати, срокове и документи за записване

 

ВНИМАНИЕ: Пропусналите срока за записване губят спечеленото при класирането място!

 

Такси

Документи във връзка с приема

Такси за служебни бележки

 Начало на учебната година

Такси за обучение по специалности (държавна поръчка)

Необходими документи за записване

Такси за обучение по специалности (собствени средства)

 
 Освободени от такси за обучение

Решения на Централната комисия за приема

                                                

Класирания

 Записването е от 8:00 ч. до 16:30 ч., за последния ден от срока за записване - до 12 ч.

 Новопостъпващите студенти от специалностите на Медицински, Педагогически и Технически факултети,Филиал - Хасково и Медицински колеж се записват в съответното звено.

Новопостъпващите студенти от специалностите на Аграрен, Ветеринарномедицински и Стопански факултети минават първо през стая 201 на учебния корпус в Студентския град.

Класиране:

Дата: Срок за записване:
1-во класиране 14.07.2017

от 8,00 до 16,30 ч. на 14 юли и 17 юли и до 12,00 ч. на 18 юли 2017 г.

2-ро класиране 20.07.2017

от 8,00 до 16,30 ч. на 20 юли и до 12,00 ч. на 21 юли 2017 г.

3-то класиране 24.07.2017

от 8:00 ч. до 16:30 ч. на 24 и 25  юли, от 8:00 ч. до 12:00 ч.на 26 юли 2017 г.