Внимание кандидат-студенти!

Можете да подадете документи за специалностите от списъка по-долу. Подалите документи също могат да допълнят желанията си с изброените специалности.

Кандидатства се с оценка от успешно издържан (оценка поне 3,00) през текущата година кандидатстудентски изпит,

тест или ДЗИ (съгласно посочените за съответната специалност в кандидатстудентския справочник).

За неучаствалите в изпит до този момент ще бъде организиран кандидатстудентски изпит/тест.

 Подробности на телефоните на приема.

 

Специалност и форма на обучение

Семестриална такса

Аграрен факултет, Стара Загора

 

Зооинженерство, редовно:

350

Зооинженерство, задочно:

350

Рибовъдство и аквакултури, задочно:

350

Екология и опазване на околната среда, редовно:

350

Аграрно инженерство, редовно:

350

Педагогически факултет, Стара Загора

 

Педагогика на обучението по информационни технологии, редовно:

250

Медицински факултет, Стара Загора

 

Социални дейности, редовно

260

Лекарски асистент, редовно

4265

Филиал, Хасково

 

Акушерка, редовно

400

 

Подаване на документи:

·        стая 201, Ректорат на Тракийски университет, Студентски град, Стара Загора.

·        Срок до 6 октомври 2017 г., 16 ч.

Изпитът ще се проведе на 25 септември 2017 г.

Подробна информация можете да получите на телефоните на приема:

(042) 673021, (042) 699208,  0882552256,  0889559989