Кандидатстудентски прием 2017/18 уч. година

                                    Важно! Тракийски университет приема документи на некандидатствали до момента в университета. Подробности по-долу!

(

 Телефони на приема

 

Къде се намираме

 

Брой посещения на сайта:

  
 

Web дизайн

Подаване на документи

- информация, свързана с подаването на документи и с подадените документи за кандидатстудентските конкурси на университета

Изпити

- дати, разпределение по изпитни зали, изтеглени варианти, критерии за оценяване

Класирания и записване

- дати на класиранията, срокове, такси за обучение и документи за записване

Резултати от изпитите:

Индивидуални данни

Общи списъци

Класиране:

Индивидуални данни

Общи списъци