Изпити - общ списък

11.III. Биология изпит
11.III. Биология тест
11.III. Обща езикова култура
11.III. География
11.III.

Икономика

11.III.

Математика

11.III. Общообразователна подготовка
11.III. Общотехническа подготовка
25.III. Химия изпит
25.III. Биология тест
25.III. Обща езикова култура
25.III. География
25.III. Икономика
25.III. Математика
25.III. Общообразователна подготовка
25.III. Общотехническа подготовка
25.III. Изпит по социална медицина
1.IV. Биология тест
1.IV. Биология изпит
8.IV. Общообразователна подготовка
8.IV. Общотехническа подготовка
22.IV. Общообразователна подготовка
22.IV. Общотехническа подготовка
28.VI. Биология изпит
29.VI. География
29.VI. Икономика
29.VI. Изпит по социална медицина
30.VI. Биология тест
4.VII. Обща езикова култура
6.VII. Химия изпит
7.VII. Математика
7.VII. Общообразователна подготовка
7.VII. Общотехническа подготовка
3.X. Тест по управление на здравните грижи
3.X. Социална медицина изпит