Класиране - индивидуални данни

Обява

Срок за записване

 

14.VII.2017 г.

от 8,00 до 16,30 ч. на 14 юли и 17 юли и до 12,00 ч. на 18 юли 2017 г.

Класиране 1 (след средно образование)

20.VII.2017 г.

от 8,00 до 16,30 ч. на 20 юли и до 12,00 ч. на 21 юли 2017 г.

Класиране 2 (след средно образование)

24.VII.2017 г.

от 8:00 ч. до 16:30 ч. на 24 и 25  юли, от 8:00 ч. до 12:00 ч. на 26 юли 2017 г.

Класиране 3 (след средно образование)

5.X 2017 г.

от 6-ти до 12 ч. на 10-ти октомври 2017 г.

Класиране 1 магистри след бакалавър държавна поръчка

11.X 2017 г.

12 и 13 октомври 2017г.

Класиране 2 магистри след бакалавър държавна поръчка

12.X 2017 г.

13 октомври 2017г.

Класиране 1 магистри след бакалавър платено

16.X 2017 г.

на 17 и 18. X. 2017 г.

Класиране 2 магистри след бакалавър платено