Внимание кандидат-студенти!

Можете да подадете документи за специалностите от списъка по-долу. Подалите документи също могат да допълнят желанията си с изброените специалности.

Кандидатства се с ДЗИ или с оценка от успешно издържан (оценка поне 3,00) през текущата година кандидатстудентски изпит или

тест (съгласно посочените за съответната специалност в кандидатстудентския справочник).

За неучаствалите в изпит до този момент ще бъде организиран кандидатстудентски изпит/тест. Приемат се и оценки от успешно издържани изпити в други университети.

 Подробности на телефоните на приема.

 

Специалност и форма на обучение

Семестриална такса

Аграрен факултет, Стара Загора

 

Зооинженерство, редовно:

350

Зооинженерство, задочно:

350

Рибовъдство и аквакултури, редовно:

350

Рибовъдство и аквакултури, задочно:

350

Екология и опазване на околната среда, редовно:

350

Екология и опазване на околната среда, задочно:

350

Агрономство, редовно:

350

Агрономство, задочно:

350

Аграрно инженерство, редовно:

350

Медицински факултет, Стара Загора

 

Медицинска сестра

400

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

400

Педагогически факултет, Стара Загора

 

Педагогика на обучението по информационни технологии, редовно:

285

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн, редовно:

300

Филиал Хасково

 

Акушерка

400

Медицинска сестра

400

Медицински колеж, Стара Загора

 

Медицински лаборант

350

Парамедик

350

Гериатричен специалист

300

Факултет Техника и Технологии, Ямбол

 

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, редовно:

300

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, задочно:

300

Автоматика и компютърни системи, редовно:

300

Топло- и газоснабдяване, редовно:

300

Топло- и газоснабдяване, задочно:

300

Електротехника, редовно:

300

Електротехника, задочно:

300

Стопански факултет, Стара Загора  

Бизнесикономика, задочно, платено:

383

Аграрна икономика и търговия, задочно, платено:

383

Регионална икономика и управление, задочно, платено:

383

 

Подаване на документи:

·        стая 201, Ректорат на Тракийски университет, Студентски град, Стара Загора.

·        Срок - до 30 август 2019 г.

 

Важно!

На 30 август ще се проведат кандидатстудентски изпити за специалностите със свободни места в университета.

Място на провеждане: Стара Загора, студентски град, западен вход.  Ямбол, Факултет Техника и технологии.

Начало на изпита: 8 часа.

 

Подробна информация можете да получите на телефоните на приема:

(042) 673021, (042) 699208,  0882552256,  0889559989