Тракийски университет, Кандидатстудентски прием
Изпит по обща езикова култура, 20 март 2021 г.
Статистика
Публикуване на оценките: 24.03.2021 г. Желаещите могат да видят работата си до 3-тия ден след публикуването на оценките
Входящ номер: Име: Оценка: Коментар:
17004   3,45  
17005   0,00 не се е явил
17007   3,10  
17011   3,00  
17012   3,35  
17013   3,00  
17015   3,30  
17017   3,00  
17018   3,55  
17019   3,00  
17020   3,30  
17031   3,00  
17034   3,00  
17037   0,00 не се е явил
17038   2,10 не формира бал
17041   3,25  
17042   3,55  
17044   3,00  
17048   3,15  
17054   2,00 не формира бал
17056   4,10  
17057   3,60  
17059   3,40  
17067   4,60  
17070   3,40  
17077   4,65  
17078   3,85  
17079   3,00  
17088   4,10  
17094   3,15  
17097   3,00  
17104   4,35  
17107   4,35  
17115   3,35  
17116   3,85  
17122   3,15  
17123   3,00  
17129   3,30  
17131   0,00 не се е явил
17140   3,20  
17144   4,10  
17150   3,90  
17151   2,00 не формира бал
17160   0,00 не се е явил
17174   4,50  
17186   3,00  
17189   3,65  
17192   4,45  
17193   3,30  
17195   0,00 не се е явил
17198   0,00 не се е явил
17206   3,10  
17209   3,35  
17212   3,65  
17214   3,90  
17219   3,60  
17229   0,00 не се е явил
17234   4,10  
17238   3,30  
17240   4,10  
17260   4,20  
17264   3,55  
17268   3,30  
17269   3,60  
17272   0,00 не се е явил
17285   3,10  
17292   3,10  
17295   4,15  
17296   3,90  
17298   3,00  
17299   3,90  
17300   3,45  
17301   0,00 не се е явил
17303   5,10  
17306   3,90  
17314   3,85  
17318   3,35  
17330   3,00  
17333   3,90  
17334   3,35  
17336   3,00  
17338   3,15  
17339   0,00 не се е явил
17350   3,50  
17352   3,00  
17353   3,60  
17354   0,00 не се е явил
17355   3,65  
17359   0,00 не се е явил
17364   3,00  
17365   3,00  
17371   2,00 не формира бал
17372   0,00 не се е явил
17375   3,35  
17380   3,00  
17382   0,00 не се е явил
17388   2,00 не формира бал
17393   3,10  
17397   3,00  
17408   3,60  
17415   0,00 не се е явил
17420   3,10  
17422   3,10  
17429   3,65  
17446   4,10  
17450   3,40  
17459   4,10  
17463   2,00 не формира бал
17465   3,10  
17467   3,65  
17475   0,00 не се е явил
17481   3,10  
17494   3,10  
17496   3,90  
17500   3,00  
17501   3,50  
17517   3,00  
17519   3,00  
17525   3,90  
17530   3,00  
17531   0,00 не се е явил
17533   4,10  
17542   3,50  
17547   0,00 не се е явил
18501   3,35  
18503   3,15  
18504   3,50  
18505   3,00  
18507   3,35  
18508   3,15  
18509   3,35  
18514   3,60  
18515   3,50  
18517   3,30  
18526   3,90  
18528   3,00  
18529   3,35  
18531   3,90  
18532   0,00 не се е явил
18537   3,00  
18541   3,60  
18542   3,35  
18543   3,00  
18544   3,90  
18548   0,00 не се е явил
18549   3,50  
18550   3,00  
18551   3,25  
18556   3,10  
18557   3,65  
18558   3,30  
18559   3,00  
18568   4,10  
18569   3,10  
18576   4,60  
18581   3,00  
18583   3,25  
18585   3,35  
18587   0,00 не се е явил
18593   3,00  
18594   4,00  
18595   3,00  
18598   3,90  
18599   3,63  
18605   4,35  
18611   4,10  
18612   3,35  
18617   4,10  
18618   3,65